SGK Meslek Kodları Nelerdir

SGK Meslek kodları nedir, meslek kodları ne işe yarar, güncel meslek kodları listesi, SSK çalışan meslek kod bilgisi ve sektörlere yönelik olarak tüm meslek kodları... Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışan ve sisteme kayıtlı olan tüm mesleklere yönelik olarak kod belirlemesi yapılmıştır. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren SGK aracılığı ile güncellen liste resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu sebeple her mesleğin SGK’da bir kodu bulunmaktadır. Tüm kurumlar artık kendi bünyesinde çalışanlar için bu kodları kullanmak zorunda olacak.

Özellikle E-Bildirgeler için meslek kodları son derece önemlidir, Bu yüzden sistem SGK Meslek Kodları olmadan çalışmayacaktır. SGK Meslek kodları uygulamasının başlamasıyla meslek grupları için belirlenmiş olan asgari ücret seviyeleri ile bu kişilerin prim matrahına esas olan ücretler karşılaştırılacak ve primleri düşük ücretten ödenen mesleklerin tespiti yapılacaktır. Aşağıdaki listede tüm mesleklerin adları ve sol tarafında ise SGK meslek kodları bulunmaktadır. 

SGK Meslek Kodları

ISCO-08 KODU

  MESLEK ADI

   

1111.01

Cumhurbaşkanı

1111.02

TBMM başkanı

1111.03

Başbakan

1111.04

Bakan

1111.05

Milletvekili

1111.06

Büyükşehir belediye başkanı

1111.07

İl belediye başkanları

1111.08

Diğer belediye başkanları

1112.01

Ataşe

1112.02

Kurum Başkanı - kamu

1112.03

Daire başkanı - kamu

1112.04

Kurum başkan üyeleri

1112.05

Genel müdür - kamu

1112.06

Genel sekreter - kamu

1112.07

Genel sekreter - Üniversite

1112.08

İl emniyet müdürü 

1112.09

İl emniyet müdür yardımcısı

1112.10

İl müdürü

1112.11

Baş müdür - kamu

1112.12

Hukuk müşaviri - kamu

1112.13

Diğer müşavirler - kamu

1112.14

Müsteşar

1112.17

Vali 

1112.18

Vali yardımcısı

1112.19

Kaymakam

1112.20

Defterdar

1112.21

Bölge müdürü - kamu

1112.22

kurum başkan yardımcısı - kamu

1112.23

Genel müdür yardımcısı - kamu

1112.24

Başkonsolos

1112.25

Büyükelçi

   

1114.04

Oda başkanı

1114.05

Siyasi parti genel başkanı

1114.06

Siyasi parti üst düzey yöneticisi

1114.07

Siyasi parti genel sekreteri

1114.08

Siyasi parti MKYK üyesi

1114.09

İşçi sendikası üst düzey yöneticisi

1114.10

İşveren sendikası üst düzey yöneticisi

1114.11

Memur sendikası üst düzey yöneticisi

1114.12

İşçi sendikası genel başkanı

1114.13

İşveren sendikası genel başkanı

1114.14

Memur sendikası genel başkanı

1114.15

Dernek, vakıf, birlik ve STÖ başkan ve üst düzey yöneticileri

1114.16

Kızılay genel başkanı

1114.17

İşyeri Sendika Temsilcisi

1120.01

Armatör

1120.02

Başhekim

1120.03

Başhekim yardımcısı

1120.04

Başkan - özel sektör

1120.05

Bölge müdürü - özel sektör

1120.06

Genel müdür - avcılık, balıkçılık, ormancılık ve tarım (özel sektör)

1120.07

Genel müdür - bankalar ve mali müesseseler (özel sektör)

1120.08

Genel müdür - depolama, iletişim ve ulaştırma (özel sektör)

1120.09

Genel müdür - eğitim, sağlık, spor (özel sektör)

1120.10

Genel müdür - eğlence, lokanta, otel (özel sektör)

1120.11

Genel müdür - gayrimenkul ticareti (özel sektör)

1120.12

Genel müdür - inşaat ve imalat sanayi (özel sektör)

1120.13

Genel müdür - kişisel bakım ve temizlik (özel sektör)

1120.14

Genel müdür - kültürel etkinlikler, sosyal işler ve uluslararası teşkilatlar (özel sektör)

1120.15

Genel müdür - perakende ve toptan ticaret (özel sektör)

1120.16

Genel müdür - turizm (özel sektör)

1120.17

Diğer özel sektör genel müdürler

1120.18

Genel müdür yardımcısı - avcılık, balıkçılık, ormancılık ve tarım (özel sektör)

1120.19

Genel müdür yardımcısı - bankalar ve mali müesseseler (özel sektör)

1120.20

Genel müdür yardımcısı - depolama, iletişim ve ulaştırma (özel sektör)

1120.21

Genel müdür yardımcısı - eğitim, sağlık, spor (özel sektör)

1120.22

Genel müdür yardımcısı - eğlence, lokanta, otel (özel sektör)

1120.23

Genel müdür yardımcısı - gayrimenkul ticareti / özel sektör

1120.24

Genel müdür yardımcısı - inşaat ve imalat sanayi (özel sektör)

1120.25

Genel müdür yardımcısı - kişisel bakım ve temizlik (özel sektör)

1120.26

Genel müdür yardımcısı - kültürel etkinlikler, sosyal işler ve uluslararası teşkilatlar (özel sektör)

1120.27

Genel müdür yardımcısı - perakende ve toptan ticaret (özel sektör)

1120.28

Diğer özel sektör genel müdür yardımcıları

1120.29

Genel yayın yönetmeni 

1120.30

Kooperatif birliği genel müdürü

1120.31

Kooperatif birliği yönetim kurulu başkanı

1120.32

Koordinatör - avcılık, balıkçılık, ormancılık ve tarım

1120.33

Koordinatör - depolama, iletişim ve ulaştırma

1120.34

Koordinatör - eğitim, sağlık, spor, kültür, sosyal işler

1120.35

Koordinatör - eğlence, lokanta, otel

1120.36

Koordinatör - inşaat, imalat sanayi

1120.37

Koordinatör - iş hizmetleri, temizleme, kişisel bakım

1120.38

Koordinatör - seyahat acentesi

1120.39

Koordinatör - toptan ve perakende satış

1120.40

Koordinatör - uluslararası teşkilatlar

1120.41

Tıbbi Direktör

1120.42

Tepe yönetici - icra kurulu başkanı (CEO)

1120.43

Tepe yönetici - mali işlerden sorumlu (CFO)

1120.44

Yazılım proje yöneticisi (özel sektör)

1120.45

Yönetici - spor kulübü 

1120.46

Yönetim kurulu başkanı (özel sektör)

1120.47

Yönetim kurulu üyesi (özel sektör)

1120.48

Diğer üst düzey yöneticiler

1120.49

Rektör

1120.50

Rektör yardımcısı

1211.01

Bütçe müdürü

1211.02

Döner sermaye müdürü

1211.03

İdari işler müdürü

1211.04

Fon yöneticisi

1211.05

İdari ve mali işler müdürü

1211.06

Muhasebe müdürü

1211.07

Saymanlık müdür yardımcısı

1211.08

Saymanlık müdürü

1211.09

Şirket genel sekreteri

1211.10

Vergi dairesi müdürü

1211.11

Mal müdürü 

1211.12

Yatırım fonu müdürü

1211.13

Banka Müdürü

1211.14

Muhasebe ve Finansman Müdürü

1212.01

Yönetici (Özlük Hizmetleri)

1212.02

Yönetici - endüstriyel ilişkiler ve personel işleri

1212.03

İnsan Kaynakları Müdürü

1213.01

Planlama Müdürü

1213.02

Yönetici - kamu ve özel teşebbüse ait hizmetler)

1213.03

Yönetici - Elektrik, Havagazı, Su ve Sıhhi Tesisat Hizmetleri

1213.04

Yönetici - sigorta

1213.05

Güvenlik Müdürü

1213.09

Başeczacı

1213.13

Yazı İşleri Müdürü

1213.15

Spa Merkezi Müdürü

1213.16

Araç Muayene İstasyon Amiri

1213.17

Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı

1213.18

Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü

1213.19

Bölge Müdürü

1213.20

Proje Danışmanı

1213.23

Müdür Yardımcısı

1213.25

Proje Yöneticisi 

1219.01

Yönetici (İş Hizmetleri)

1219.02

Yönetici - kişisel bakım ve temizlik

1219.03

Üst Düzey Yöneticisi (İş Hizmetleri)

1219.04

Üst Düzey Yöneticisi (Kişisel Bakım ve Temizlik )

1221.01

Diğer Satış Nezaretçileri

1221.02

Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)

1221.03

Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret)

1221.04

Yönetici - gayrimenkul işleri

1221.05

Satış Müdürü

1221.06

Satış Müdürü (Konaklama vb.)

1221.07

Satış Müdürü (İlaç ve Tıbbi Malzemeler)

1221.08

Pazarlama Müdürü

1221.09

Kalite Güvence Müdürü

1221.10

İthalat-İhracat Müdürü

1222.01

Yönetici - reklam ve halkla ilişkiler

1222.02

Halkla İlişkiler Müdürü (Otel)

1222.03

Çağrı Merkezi Yöneticisi

1223.01

Yönetici - araştırma ve geliştirme hizmetleri

1223.02

ARGE Şefi

1223.03

Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu

1223.04

Tarımsal Üretim Kalite Sistem Sorumlusu

1223.05

Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi

1311.01

İşletme Müdürü(Hayvancılık)

1311.02

Çiftlik Yöneticisi

1311.03

Plantasyon ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi)

1311.04

Kooperatif Başkanı

1311.05

Kooperatif Müdürü

1311.06

Yönetici (Ormancılık ve Tomrukçuluk)

1312.02

Yönetici (Balıkçılık)

1321.01

Üretim Yöneticisi (İmalat Sanayi)

1321.02

Üst Düzey Yöneticisi (İmalat Sanayi)

1321.03

Pişmaniye İmal İşletmecisi

1321.04

Fabrika Müdürü

1321.05

Ürün Müdürü

1321.06

Kalite Kontrol Müdürü

1322.01

Gravite Döküm Süreç Yöneticisi

1322.02

Maden İşletme Yöneticisi

1322.03

Üretim Müdürü (Maden)

1323.01

Yönetici (İnşaat)

1323.02

Üst Düzey Yöneticisi (İnşaat)

1323.03

Müteahhit-İnşaat Sektörü

1324.01

Liman İşletme Müdürü

1324.02

LPG Mesul Müdürü 

1324.03

Yönetici (Ardiye ve Depolama)

1324.04

Yönetici (Ulaşım İşleri)

1324.05

Yol Müdürü (Demiryolu)

1324.06

Satın Alma Müdürü

1324.07

Dağıtım Müdürü

1324.08

Üst Düzey Yöneticisi (Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama)

1324.09

Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi

1324.10

Biyosidal Mesul Müdürü 

1330.01

Yönetici (Haberleşme)

   

1342.03

Sağlık Yöneticisi

1342.04

Sağlık Kurumu İşletmeciliği Meslek Elemanı

1343.01

Emekli köyü koordinatörü

1343.02

Hasta bakımevi müdürü

1343.03

Huzurevi koordinatörü

1343.04

Huzurevi müdürü

1343.05

Yaşlı bakım hizmetleri müdürü

1344.01

Aile hizmetleri müdürü

1344.02

Konut hizmetleri müdürü

1344.03

Sosyal yardım müdürü

1345.01

Dekan

1345.02

Okul Müdürü

1345.03

Dershane Müdürü

1345.04

Müdür (Anaokulu)

1345.05

Müdür Yardımcısı (Anaokulu)

 

Etiketler :
ZİYARETÇİ YORUMLARI Yorum Yap
Henüz yorum yapılmamıştır!