Sıkça Sorulan Sorular

Kadın memurlar, 20 hizmet yılını tamamlayana kadar isteğe bağlı iştirakçi olabilirler, 20 hizmet yılını ve yaşını da doldurur ise emekli aylığı bağlanır.

Erkek memurlar, 25 hizmet yılını tamamlayana kadar isteğe bağlı iştirakçi olabilirler, 25 hizmet yılını ve yaşını da doldurur ise emekli aylığı bağlanır.

İsteğe bağlı iştirakçilikte hiçbir konumda çalışmama şartı aranmaktadır.

4/a (SSK) çalışanı olmanız, Emekli Sandığı emeklisi iken ölen eşinizden aylık almanıza engel teşkil etmez

26.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6270 sayılı kanuna göre emekli ikramiyesi ödenebilmesi için. 8.9.1999 tarihinden sonra istifaen görevinden ayrılmış olması, İstifaen görevinden ayrıldığı tarih itibariyle 15 yıl sigortalılık süresi olması, En az 3600 gün prim ödenmiş olması şartı aranmaktadır. SSK

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde 4/a’ya (SSK) tabi çalışan kız yetimlere, 5434 sayılı Emekli Sandığı kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a’lı (SSK) çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.

Emekli ikramiyesi veya kıdem tazminatı ödenmez, ancak iş sonu tazminatı ödenir.

5434 sayılı Kanuna göre aylık oranları;

1 Dul eş 2 Yetimde; Eş % 50, Yetimlerin her birine % 25, Toplam % 100

1 Dul eş 1 Yetim kaldığında; Eş % 60, bir yetim % 30 olmak üzere, Toplam % 90

olmaktadır.

Temmuz 2010 memur maaş katsayısı üzerinden en düşük dul ve yetim aylığı miktarları şu şekildedir.

Dul veya yetim 1 kişi ise 690,96 TL.

Dul veya yetim 2 kişi ise 777,33 TL.

Dul veya yetim 3 kişi ise 863,70 TL.

Bu tutarlara ayrıca 5454 sayılı Kanun gereği % 4 eklenmektedir.

Yetim maaşı alan kız çocukların sigortalı çalışmaları halinde aylıkları kesilmez, almaya devam ederler.

Erkek çocukları, öğrenimleri süresince en fazla yükseköğrenim ise 25 yaşını dolduracakları tarihe kadar aylık alabilirler, öğrenimi veya 25 yaşını doldurduklarında aylıkları kesilir, malul ve muhtaç durumda bulunan erkek çocuklar ise aylıklarını almaya devam ederler. Öğrenimleri süresinde sigortalı çalışan erkek çocukların aylıkları;

- Baba veya annelerinin hizmet süreleri 10 yıldan az ise kesilir.

- 10 yıldan fazla ise kesilmez.

Sözleşmeli öğretmenler, (SSK.) sigortalı olarak çalışmaktadırlar ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında bulunmaktadırlar. Yeni ifade ile 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. NOT: 657 sayılı Kanunun 4 ( B ) kapsamında olanlar devlet memuru değillerdir.

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan bekar kız çocukları bağ-kur emeklisi vefat eden anne veya babalarından dolayı yetim aylığı alamaz.

Mehmet Bey, emeklilik hesabınızda vekil öğretmenlik başlangıcınız esas alınır. Buna göre 5.750 günü ve 55 yaşınızı doldurduğunuz tarihte emekli olabilirsiniz.

Dul aylığı bağlanmasında daha önce aranılan 10 yıl şartı, 5510 sayılı Kanunla artık 5 yıl olarak aranmaktadır. Bundan önce vefat eden eşten dolayı aylık bağlanmadığı için toplu bir para ödemesi yapılmaktadır. Bu sebeple, bu parayı Sosyal Güvenlik Kurumuna iade neticesinde eşten dolayı dul aylığı bağlanması muhtemel olacaktır.

5510 sayılı Kanundan sonra 2008 yılı Ekim ayı başından itibarin haciz konulamaz, ancak haciz konulmasına ait karar var ise bu kararın ilgili icra dairesinden kaldırılması gerekir.

 

Tek yetim % 50

2 Yetim % 40'ardan % 80

3 Yetim % 100 eşit paylaştırılır.

Temmuz 2010 memur maaş katsayısı üzerinden en düşük yetim aylığı miktarları şu şekildedir.

yetim 1 kişi ise 690,96 TL.

yetim 2 kişi ise 777,33 TL.

yetim 3 kişi ise 863,70 TL.

Bu tutarlara ayrıca 5454 sayılı Kanun gereği % 4 eklenmektedir.

Malulen işçi emeklisi babam vefat etti, annem evlenmedi, çocukları olarak öğrenciyiz, Dul ve yetim maaşı alabilir miyiz. buna çok ihtiyacımız var.

Dul ve yetim maaşı almanız mümkündür. Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesi gerekir.

Asgari geçim indirimi fiilen çalışan sigortalılarımız için öngörülen bir yardım türü olup, emeklilerin asgari geçimi alması söz konusu değildir.

Evlenme ikramiyesi ödenmesi, aylığın kesilmesine bağlı bir ödeme şekli olduğundan, bir sebeple aylığı kesilen kişiye yapılan ödeme olduğundan, sonraki bir tarihte evlenme halinde evlenme ikramiyesi ödenmez.

Son 3,5 yılda farklı sigorta kollarına tabi süreler eşit ise hangi sigorta kolundan emekli olunur? 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı veya iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına ya da bu Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık bağlanmasına esas alınacak kanun, bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümleridir. Yaşlılık aylıklarında son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği sigortalılık hali, hizmetlerin eşit olması halinde ise son sigortalılık hali esas alınır.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı veya iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına ya da bu Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık bağlanmasına esas alınacak kanun, bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümleridir. Yaşlılık aylıklarında son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği sigortalılık hali, hizmetlerin eşit olması halinde ise son sigortalılık hali esas alınır.

Bekar olduğunuz sürece, hem maaşınızı hem de babanızdan yetim aylığınızı alabilirsiniz.


 

Kamu sektöründe hizmet akdine tabi olarak 4/a’lı (SSK) olunan sürelere emeklilik ikramiyesi ödenebilmesi için kamudaki sigortalının görevinden ayrıldığı tarih itibariyle kıdem tazminatı ödemesine müstehak olması ve kıdem tazminatını almamış olması şartlarıyla emeklilik ikramiyesi ödenebilmektedir.

Kız çocukları evlenmez ve devlet dairelerinde memur olarak göreve başlamazlarsa yetim aylıkları kesilmez, almaya devam ederler.

Erkek çocukları, öğrenimleri süresince en fazla yükseköğrenim ise 25 yaşını dolduracakları tarihe kadar aylık alabilirler, öğrenimi veya 25 yaşını doldurduklarında aylıkları kesilir, malul ve muhtaç durumda bulunan erkek çocuklar ise aylıklarını almaya devam ederler.

5510 sayılı Kanuna göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden bu Kanuna tabi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, ihya işlemi yapılır.